Hiteleket, lízingszerződéseket érintő változások a koronavírus hatásainak enyhítése érdekében hozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

 

HITELTÖRLESZTÉSI HALADÉK

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló- a veszélyhelyzet
megszűnésével hatályon kívül helyezett –  47/2020. (III. 18.) sz.
Kormányrendeletben, illetve az azzal  összhangban megalkotott, a
veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a
járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényben  meghatározott
szerződések esetében 2020. december 31-ig bankunk fizetési haladékot
biztosít a hiteltörlesztésre (tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség
teljesítésére) mind a lakossági, mind a vállalati ügyfeleink
számára. Ezeknek a szerződéseknek a futamideje a moratórium idejével
meghosszabbodik, így azok a szerződések sem járnak le, amelyek a december
31-ig tartó időszak alatt jártak volna le.

A törlesztéseket a rendeletnek megfelelően automatikusan
szüneteltetjük. Fontos azonban, hogy ha Ön korábban állandó
átvezetési/átutalási megbízást adott meg a törlesztőrészletek rendezésére,
akkor azt vissza kell vonnia, ezek leállítása nem történik meg automatikusan!
Abban az esetben, ha él a moratóriummal, de nem vonta még vissza a
hiteltörlesztéshez megadott CIB Banknál vezetett folyószámláról indított állandó
átvezetési megbízását, a megbízása értelmében átvezetett összeget jóvá fogjuk
írni a számláján.

Milyen állandó értesítéseket küldünk lakossági ügyfeleinknek a moratórium kapcsán?

 • Havi értesítő: azon lakossági ügyfeleinket, akik nem léptek ki a moratórium hatálya alól,
  minden hónap végén tájékoztatjuk arról, hogy a hitelük/kölcsönük/ lízingszerződésük
  mekkora része van moratórium alatt, mennyi a felhalmozott, meg nem fizetett kamat és díj,
  valamint mekkora az az esetlegesen lejárt tartozás, amely csak a moratórium lejáratát
  követően válik esedékessé.
 • Banki hitellel vagy kölcsönnel rendelkező ügyfeleink push üzenetben vagy CIB Bank
  Mobilalkalmazással nem rendelkező ügyfeleink sms-ben kapnak erről értesítést.
 • Lízinggel rendelkező ügyfeleinknek postai levelet küldünk.
 • Értesítő KHR felé történt adatátadásról: tájékoztatás arról, hogy milyen módosított adatokat
  adtunk át a Központi Hitelinformációs Rendszernek a moratórium miatt.

Fontos, hogy mindkét értesítés csupán tájékoztató jellegű, fizetési
kötelezettséget nem vonnak maguk után!

 • Moratóriummal kapcsolatos havi értesítő

Azon lakossági banki ügyfeleinknek, akiknek hitele/kölcsöne jelenleg is a
moratórium hatálya alatt áll, havonta értesítést küldünk a CIB Bank
Mobilalkalmazáson keresztül push üzenetben vagy SMS-ben, a moratórium alatt
álló lízinggel rendelkező lakossági ügyfeleinknek pedig postai levelet küldünk,
hogy ennek segítségével nyomon tudják követni tartozásuk alakulását.

Mit jelentenek az értesítésben lévő adatok?

1.  Tőketartozás: a moratórium alatt lévő teljes tőketartozás.

 • Hitelkártya és folyószámlahitel esetén: a moratórium hatálya alá tartozó keretrész.
 • Személyi kölcsön és ingatlanfedezetes hitel esetén: a moratórium hatályba lépésekor
  fennálló tőketartozás.

2.   Kamattartozás: a moratórium hatálya alatt felhalmozott időarányos kamat.
Ezt az összeget a moratórium lejártát, vagy a moratórium hatálya alól való
kilépést követően havi egyenlő részletekben kell megfizetni.

3.    Díjtartozás: a moratórium hatálya alatt felhalmozott időarányos díjak. Ezt
az összeget a kamattartozással együtt a moratórium lejártát, vagy a moratórium
hatálya alól való kilépést követően havi egyenlő részletekben kell megfizetni.

4.  Lejárt, de csak 2021. január 1-jén esedékes tartozás: a moratórium
hatályba lépésekor (2020. március 18. éjfél) lejárt tartozás, mely a moratórium
után azonnal esedékessé válik, nem kerül havi részletekre való felosztásra.
Amennyiben nincs ilyen tartozása, 0 Ft szerepel az üzenetben.

A moratórium alatt felgyűlt kamatot és díjtartozást a vonatkozó
jogszabály 1  értelmében úgy kell havi egyenlő részletekben megfizetni, hogy az
esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező
részletekben megfizetendő kamat és díj havi egyenlő részletének összege
együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek
összegét. Ennek érdekében a szerződés futamideje a moratórium lejártát
követően a szükséges mértékben meghosszabbodik.

Értesítő KHR felé történt adatátadásról

A bankok és más hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások a KHR-ben (Központi
Hitelinformációs Rendszer) tartják nyilván ügyfeleik referenciaadatait. Amikor ezek a referenciaadatok bármely okból változnak, bankunk/lízingcégünk köteles
az érintett ügyfeleket az adatok KHR felé történő átadásáról tájékoztatni.

A moratórium miatt az eredeti szerződéshez képest a törlesztés módja (tehát
ahogy eddig rendezte tartozását, pl. havi egyenlő részletekben) türelmi időre
módosul, ezért azon ügyfeleink, akiknek hitelterméke jelenleg is a moratórium
hatálya alatt áll, tájékoztató jellegű postai levelet kapnak a KHR felé történő
referenciaadatok átadásáról.

Fontos tudni:

 • Ha Önnek idén lejáró szerződése van és az a moratórium hatálya alatt áll: a hitelügylet
  lejárati dátumát 2021. január 31-re módosítottuk.
 • Ha Önnek nem idén lejáró szerződése van: a lejárati dátumot egyelőre nem módosítottuk. A
  moratórium lejártát, vagy a moratórium hatálya alól való kilépést követően újból levelet
  küldünk, amelyben már az új lejárati dátum fog szerepelni.
 • Amennyiben bármilyen változás történik a referenciaadataiban (pl. személyesadat-változás:
  telefonszám, e-mail cím stb.), újból meg fogja kapni az értesítőlevelet.

Folyószámlahitel és hitelkártya

A törlesztési moratórium vállalati, kisvállalati és lakossági folyószámlahitelekre,
illetve hitelkártyákra is vonatkozik.

További részletekért kattintson az alábbiakra:

Vállalati és kisvállalati folyószámlahitel

Lakossági folyószámlahitel és hitelkártya

 

Nyilatkozási lehetőségek

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy amennyiben szeretnék, ügyfeleink az érintett
hiteleket, lízingügyleteket továbbra is fizessék. Lakossági, vállalati és lízing
ügyfeleink lejjebb görgetve találnak részletes információt arról, hogy milyen
nyilatkozási lehetőségeket biztosítunk. 
A nyilatkozatot mindenképpen figyelembe vesszük, és annak megfelelően a
nyilatkozatot tevő ügyfeleket kiléptetjük a moratórium hatálya alól, azonban
a nyilatkozatok feldolgozása hosszabb időt is igénybe vehet. Addig is
megértésüket és türelmüket kérjük!